top of page

מעבר לדעות

125556402_10220558500725640_323554708770

 

אני חלק מקבוצה מיוחדת של מורים ומורות לתקשורת מקרבת שמתעסקים בשאלות של איך ניתן להביא להסכמה ולהבנה בין ציבורים שונים בישראל. בקבוצה חברים דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים. אני מרגישה שיש בכלי הדיאלוג המקרב יכולת להיות אלטרנטיבה אמיתית לאלימות ולקיטוב ומקווה לראות רבים משתתפים באירועים ויוזמות שחברי הקבוצה מארגנים

בין פעולותנו - מפגשי 'מעבר לדעות' לקראת בחירות, מפגשים לציון יום השנה להירצחו של יצחק רבין, מפגשי 'מעבר לדעות' סביב מדיניות ההתמודדות עם נגיף הקורונה, יוזמה לשיתוף פעולה בין סיעות הכנסת בהרכבת הממשלה ועוד...

bottom of page