top of page

התנועות השיתופיות

אני חברה בתנועה שנקראת 'דרור ישראל', תנועת הבוגרים של 'הנוער העובד והלומד'. במסגרתה הצטרפתי לגרעין נח"ל והמשכתי לחיים בוגרים עד לימים אלו בהם אני מתגוררת עם חברי לקיבוץ ביישוב רביד שבעמק הירדן. 'דרור ישראל' היא אחת מארבע תנועות שיתופיות המתקיימות בארצנו: המחנות העולים, השומר הצעיר ותנועת 'תרבות'. בשנים האחרונות אני מקדישה מאמצים רבים להבאתם של הרעיונות והתהליכים בהם אני עוסקת אל חברי התנועות, מתוך תקווה שיוכלו לתמוך בנו במעשנו השיתופי. 

בין מעשי בשנתיים האחרונות (ביחד עם שותפים/ות רבים שבלעדיהם שום דבר מזה לא היה יכול לקרות):

 • סופ"ש 'תקשורת מקרבת והמצפן' עם ארנינה קשתן בגבעת חביבה

 • יום עיון לתנועות השיתופיות 'להזמין אי-הסכמה' בסטודיו תמרה ברחובות עם מיקי קשתן וארנינה קשתן

 • קורס יסודות התקשורת המקרבת לחברי תנועות בעפולה

 • שבתות תרגול ולמידה של תקשורת מקרבת בכפר הירוק וברביד

 • הרצאות בבית המדרש למורי עם בבית ברל

 • ריטריט ויום עיון מקוון 'ליצור מערכות משנות חיים'

 • סדנאות לנשים

 • לימוד וליווי וקבוצות במצבים מאתגרים

 • גישור בין זוגות וצמדים

 • ראיונות עם נשות חזון ועשייה מעוררות השראה בזום במהלך הקורונה

 • כתיבת בלוגים ומאמרים

 • הנחיית תהליכי קבלת החלטות בשיטת "הנחייה משלבת"

bottom of page