top of page
untitled-9.jpg

אני פועלת כמנחה ומאפשרת תהליכים קבוצתיים וארגוניים מאז 2004, ובשנים האחרונות גם מגשרת ומלווה ("מאמנת") א/נשים תוך שימוש בעקרונות התקשורת המקרבת והמעגלים המאחים. מסעותיי בליווי קהילות, צוותים וארגונים לאורך השנים הובילו אותי ללמוד ולחקור מגוון רחב של שיטות ותרבויות, במטרה לתמוך במציאת דרכים מיטיבות לחיות ולפעול יחד.

אני מאמינה בכל ליבי באפשרות של עולם שמשרת את החיים וממוקד במציאת פתרונות שעובדים לכולם. בין השאר כי אני רואה את הפוטנציאל העצום של עיסוק בנושאים טעונים ליצירת שינוי: אישי, בין-אישי וחברתי, ואת התושייה, היצירתיות, החיבור, שמחת-חיים והחיבור שנוצרים כשאנחנו ממוקדים במענה על צרכים.

bottom of page